Дошкільний навчальний заклад задовольняє потреби громадян відповідно території у здобутті дошкільної освіти. Забезпечує першочерговий прийом до дошкільного закладу дітей, які мешкають на території Березанської селищної ради. Прийом дітей здійснює завідувач.

Дні прийому: вівторок, п'ятниця.

Для зарахування дитини в садосок необхідні такі документи:

* медична карта

* свідоцтво про народження (копія)

* паспорт одного з батьків (копія)

Порядок оформлення медичної карти:

- У дитячому садочку оформлюються всі діти, які не мають протипоказань по стану здоров'я

- Підготовка дітей здійснюється лікарем-педіатром, медичною сестрою

- Обов'язковий медичний профілактичний огляд за участю лікаря-педіатра

- Дані про профілактичні щеплення

- Проведення планових профілактичних щеплень пропонується завершити не менш як за 1 місяць до початку відвідування дошкільного навчального закладу

- Питання про направлення до дошкільного навчального закладу дітей груп ризику, а також дітей з хронічною патологією та вродженими вадами розвитку вирішуються індивідуально за участю лікарів-спеціалістів

- Питання про відвідування дошкільного навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень вирішується лікарською-консультативною комісією

- Вся документація повинна бути підписана лікарем

- Документи повинні бути завірені печаткою закладу, який їх оформляє

Правила для батьків:

Відвідування дитиною дошкільного закладу не звільняє сім`ю від обов`язку виховувати і розвивати її в родинному колі. (Ст.7 п.3 Закону про дошкільну освіту та виховання).

1. Загальні положення.

1.1. Батьки або особи, які їх замінюють (далі - батьки), є учасниками освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі (далі - дошкільний заклад). Батьки несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, за збереження їх життя, здоров`я, людської гідності.

2. Права батьків.

2.1. Батьки мають право:

- вибирати дошкільні заклади та форми отримання дошкільної освіти та виховання для дітей дошкільного віку, що не заперечує чинному законодавству;

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;

- звертатись до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- на пільги на харчування;

- вносити пропозиції щодо покращення роботи дошкільного закладу;

- на додаткові освітні платні послуги та відмовлятись від запропонованих послуг;

- приймати участь у заходах дошкільного закладу;

- брати участь у поліпшенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного закладу.

3. Обов`язки батьків.

3.1. Батьки зобов`язані:

- виховувати у дитини любов до України, повагу до національних історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

- постійно дбати про фізичне здоров`я дитини, її психічний стан, створювати належні умови для розвитку її природних задатків, нахилів та здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком;

- виконувати режим дня дошкільного закладу;

- приводити дитину добре вимитою, одягненим в чистий одяг (одяг повинен бути зручним, відповідати погодним та сезонним вимогам), підстриженими, з обрізаними нігтями;

- батьки не повинні входити до групових кімнат без потреби;

- стежити за реальним станом здоров`я дитини;

- не давати, не одягати дитині зайві предмети, які можуть зашкодити життю та здоров`ю дитині;

- не приносити продукти харчування, з метою попередження харчових отруєнь, алергічних реакцій у дітей;

- забезпечувати систематичне відвідування дитиною дошкільного закладу; своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

- прводити дитину при наявності довідки від лікаря з зазначенням діагноза хвороби або причини відсутності. Якщо дитини відсутня п`ять днів і більше - приймається при наявності довідки від лікаря про стан здоров`я;

- діти, які відсутні 1 місяць з поважних причин (відпустка батьків, лікувально-оздоровча путівка) приймаються з довідкою від лікаря після огляду медичної сестри дошкільного закладу;

- приводячи дітей до дошкільного закладу, батьки зобов`язані передавати дитину вихователеві. Ввечері вихователеві зобов`язані передавати дитину батькам;

- не забирати дітей в нетверезому стані;

- дотримуватись правил дорожнього руху; бути прикладом для своїх дітей;

- своєчасно в установленому порядку вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі;

- відвідувати батьківські збори;

- виконувати поради-рекомендації працівників закладу щодо виховання та навчання дітей;

- бути взаємоввічливими, дотримуватись морально-етичних норм у спілкукванні.

Навчально-виховна діяльність здійснюється за програмою виховання і навчання дітей віком від 2 до 7 років "Дитина" та за програмою розвитку дитини старшого дошкільного віку "Впевнений старт".

Групи комплектуються за віковими ознаками. Вік дитини визначається станом на 1 вересня.

Наповнюваність груп становить:

- для дітей віком від 2 до 3 років - до 15 осіб.

- для дітей віком від 3 до 6(7) років - до 20 осіб.

Режим дня ДНЗ

7.30-8.30      Прийом дітей, ігри, спілкування

8.30-9.00      Вранішнє коло, ранкова гімнастика

9.00-9.30      Підготовка до сніданку, сніданок

9.30-10.30    Організована освітня діяльність дітей

10.30-11.30   Підготовка до прогулянки, прогулянка

11.30-12.00   Повернення з прогулянки, водні процедури

12.00-12.30   Підготовка до обіду, обід

12.30-15.00   Підготовка до сну, сон

15.00-15.30   Послідовний підйом, оздоровчі та гігієнічні процедури

15.30-16.00   Підвечірок

16.00-16.30   Ігрова діяльність дітей, індивідуальна робота з дітьми

16.30-18.00   Вечірня прогулянка, повернення додому

Про харчування

Харчування дітей проводиться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних закладах.

Всі діти отримують триразове харчування. Батьки вносять плату за харчування дитини у розмірі, що не перевищує 50% від вартості харчування на день.